Dagelijkse energiemonitoring zodat u tijd krijgt voor belangrijkere zaken.


Energieregistratie- en BewakingsSysteem (EBS)

Energy-Online is een EBS. Met Energy-Online kunt op eenvoudige wijze zien wat uw energiegebruik is, hoe dat over de dag verloopt. Tevens kunt u meldingen krijgen als er onverwacht verbruik (zoals een lekkage) plaatsvindt en kunt u tips krijgen hoe u door slimmere instellingen energie kunt besparen. Het goed instellen en inregelen van de klimaatinstallaties voorkomt energieverspilling.


Wettelijke verplichting

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 2.15 bent u verplicht een EBS te gebruiken als er meer dan 25.000 m3 gas of meer dan 88.000 kWh elektra (per jaar) wordt verbruikt of het gebouw een vloeroppervlak groter dan 1.500 m2 heeft en u actief bent in een van de volgende branches:


Energy-Online geeft inzage in het energieverbruik:


Bij meer dan 5 gebouwen, adviseren wij Energy-Online-Maatwerk. Neem daarvoor contact met ons op. Met Energy-Online-Maatwerk heeft u de mogelijkheid om de vestigingen op allerlei mogelijke manieren met elkaar te vergelijken.


Slim energie besparen met Energy-Online

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie helpt om een goed binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Door goed in te regelen kan het energiegebruik met 25-30% dalen.
Is de klimaatinstallatie bij u goed ingeregeld? Omgevingsdienst IJmond toont al meerdere jaren met Energy-Online aan dat bij 97% van de bedrijven er sprake is van een niet goed geregelde klimaatinstallatie met als gevolg vaak enorme energieverspilling (en dus en onnodig CO2 uitstoot). Ook andere omgevingsdiensten maken regelmatig gebruik van de diensten van Energy-Online. Energy-Online bestaat al meer dan 40 jaar en heeft al vele klanten geholpen met energie monitoring, zoals de Rabobank, C&A, ABN Amro, etc. Door een abonnement te nemen op Energy-Online bent u in goed gezelschap.